Veiligheid van de goederen en de diensten

Algemene reglementering

Om de veiligheid van de consumenten te beschermen, bestaan er verschillende wetteksten. Zo bepaalt de algemene reglementering dat alleen maar veilige producten en diensten op de markt gebracht mogen worden. Dit betekent dat wanneer u een product of dienst op de markt brengt, dit geen risico met zich mee mag brengen onder normale of voorzienbare omstandigheden. Als producent of distributeur bent u verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van de gebreken van uw product of dienst.

Als u weet dat een product of dienst, door u op de markt gebracht, een risico voor de consument met zich meebrengt, moet u onmiddellijk het Centraal Meldpunt op de hoogte brengen.

De FOD Economie houdt toezicht op de Belgische markt en waakt erover dat de producten en diensten op de markt voldoen aan de veiligheidseisen.

Indien de FOD een product als gevaarlijk beschouwt, worden de nodige maatregelen genomen, afhankelijk van de situatie. Indien het nodig is, kan bijvoorbeeld de verkoop van dat product stopgezet worden of moet het product door de fabrikant teruggeroepen worden.

Gevaarlijke producten opzoeken

Reglementeringen over veiligheid van producten en diensten

Naast de algemene reglementering over veiligheid van producten en diensten bestaan er ook specifieke reglementeringen, zoals deze voor speelgoed, speelterreinen, machines, …

Sommige producten kunnen onder verschillende productgroepen vallen, en moeten bijgevolg aan de verschillende reglementeringen voldoen.

 
          

Aanstekers                                           

Actieve ontspanningsevenementen

Attractietoestellen

Bouwproducten

Drukapparatuur

Elektrische toestellen

Extreme ontspanningsevenementen

Gastoestellen

Kabelbaaninstallaties

Kermissen

Kinderartikelen en speelgoed

Liften

Machines

Medische hulpmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Producten met een misleidend uiterlijk

Speelterreinen

Springstoffen en feestvuurwerk

Verhuring van producten

Zonnecentra

 

 

Updated 28/07/2017

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us