Ambulante activiteiten

Wat is een ambulante activiteit?

Een ambulante activiteit is de verkoop, de te koop aanbieding en uitstalling met het oog op de verkoop van producten en diensten aan de consument door een handelaar buiten zijn vestiging hetzij door elke andere persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt.

Deze wetgeving heeft dus betrekking op elke persoon, al dan niet handelaar, die dergelijke verkopen uitoefent.

Ze dekt niet enkel de verkoop van producten maar ook deze van diensten.

Ze heeft daarentegen geen betrekking op:

 • de verkopen aan professionelen voor beroepsdoeleinden;
 • de diensten die uitgaan van professionelen waarvan het beroep aan deontologische regels, goedgekeurd door de overheid, onderworpen is.
   

Is een machtiging nodig om ambulante verkopen te verrichten?

Ja, een machtiging of specifieke voorwaarden kunnen van de verkoper vereist worden afhankelijk van zijn statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty).

Om het risico op vervalsing tot een minimum te beperken wordt de machtiging ambulante activiteiten op een elektronische drager uitgereikt en niet meer afgeleverd op een papieren drager (sinds 1 april 2014 zijn de papieren machtigingen niet meer geldig).

Wie moet een machtiging aanvragen ?

De machtiging ambulante activiteiten is vereist voor elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent:

 • de natuurlijke persoon die voor eigen rekening werkt;
 • de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een vennootschap of een vereniging;
 • de aangestelden van deze personen, vennootschappen of verenigingen.

Geldigheidsduur

De machtiging is geldig gedurende de volledige duur van de activiteit.

Waar wordt ze verkregen?

Ze wordt verkregen bij een erkend ondernemingsloket.

Kostprijs

Een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten kost :

 • 150 euro indien u werkgever bent;
 • 100 euro indien u aangestelde bent.
   

Voorwaarden voor de uitoefening van de ambulante handel 

De uitoefening :

 • vereist een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten;
 • is enkel op bepaalde plaatsen toegelaten en soms is een bijkomende machtiging vereist in functie van de plaats (bijvoorbeeld, de toelating van de gemeente voor de uitoefening op de gemeentelijke markten en het openbaar domein);
 • kan onderworpen zijn aan beperkingen inzake tijd (voornamelijk ten huize van de consument);
 • niet alle producten en diensten mogen ambulant verkocht worden.
   

Waar kunt u een ambulante activiteit uitoefenen?

Ter bescherming van de consument is de ambulante handel slechts op bepaalde plaatsen toegelaten:

 • de openbare markten;
 • de private markten door de gemeente toegelaten;
 • het openbaar domein;
 • de private plaatsen die grenzen aan de openbare weg en de commerciële parkeerplaatsen mits voorafgaande toestemming van de gemeente en de eigenaar van de plaats;
 • de stations-, luchthaven- en metrohallen;
 • de winkelgalerijen;
 • de kermissen, enkel voor de ambulante activiteiten inzake kermisgastronomie;
 • cafés, hotels en restaurants, maar enkel voor de verkoop van bloemen.

Ook tijdens bepaalde manifestaties:

 • de rommelmarkten, toegelaten door de gemeente;
 • de culturele en sportieve manifestaties, wanneer de verkochte producten verband houden met het voorwerp van de manifestatie of het om producten van kleine restauratie gaat.
Updated 28/07/2017
Lees alle artikels over

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us