Vergunning voor het exploiteren van een slijterij

Gegiste dranken

Om een slijterij te kunnen openen en exploiteren waar gegiste dranken (bier en wijn) worden verkocht, moet men een positief advies krijgen van de gemeente. Deze controleert de deugdzaamheid van de exploitant en de sanitaire omstandigheden wanneer het gaat om een vaste slijterij.

Sterke drank

De verkoop van sterke drank (alcohol) is onderworpen aan de vergunning. Deze wordt aangevraagd bij de gemeente. Ongeacht of het gaat om een vaste of een ambulante slijterij, controleert de gemeente de deugdzaamheid van de exploitant, alsook de sanitaire omstandigheden wanneer het gaat om een vaste slijterij.

En als de sterke drank aan het publiek wordt verkocht of gratis wordt aangeboden in een ruimte die opengesteld wordt ter gelegenheid van één avondfeest of één evenement? Dan moet de organisator van het evenement geen stappen ondernemen om een vergunning aan te vragen.
Opgelet: sommige gemeenten vereisen wel een “speciale toelating van het college van burgemeester en schepenen” voor de verkoop van sterke drank tijdens culturele, sportieve en politieke evenementen. Win inlichtingen in bij de gemeente.

Tot wie moet men zich richten?

Doorgaans moet men zich richten tot de dienst Middenstand van de gemeente waar de inrichting zich bevindt om deze toelatingen te verkrijgen. Sommige gemeenten beschikken over een cel die zich specifiek bezighoudt met de horecazaken.

De gemeente zal u doorgaans een bewijs van goed zedelijk gedrag en een fotokopie van uw identiteitskaart vragen.

Hoeveel kost dit?

Naargelang de gemeente kan het recht worden aangevraagd om een dossier te openen.

Updated 28/07/2017

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us