De jaarrekening: balans, resultatenrekening en toelichting

Wie?

Eenmanszaken, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen met een jaaromzet lager dan 500.000 euro (exclusief btw) mogen een enkelvoudige boekhouding voeren. Alle andere vennootschappen (bvba, ebvba, cv, nv …) en ondernemingen met een omzet vanaf 500.000 euro moeten een dubbele boekhouding voeren, waarvan de jaarrekening een onderdeel is.

Wat?

De jaarrekening bestaat uit een balans, een resultatenrekening en een bijhorende toelichting. Ze geeft een gedetailleerd overzicht van de financiële situatie van je bedrijf. Door jaar na jaar de balansen naast elkaar te leggen, kan je bovendien de evolutie van je eigen vermogen perfect volgen, waardoor de jaarrekening een handig beleidsinstrument wordt. Daarom is het opmaken van een jaarrekening ook interessant voor zelfstandigen en ondernemers die daar wettelijk niet toe verplicht zijn.

Balans

De balans is een momentopname van de financiële staat van je bedrijf. Enerzijds vermeld je jouw bezittingen (activa) zoals gebouwen, aandelen en aangekochte softwareprogramma’s. Ook nog te ontvangen bedragen maken deel uit van de activa. Anderzijds komen je schulden en eigen vermogen (passiva) aan bod. Dit zijn al je lasten, zoals leningen en schulden, die je nog moet betalen.

Het verschil tussen je bezittingen en je schulden is je eigen vermogen. Idealiter is het verschil positief. Dat betekent dat je bedrijf meer bezit dan het verschuldigd is aan derden. Je zal in dat geval ook gemakkelijker krediet krijgen. Toch is een negatief vermogen niet noodzakelijk zorgwekkend. Zeker startende zelfstandigen en ondernemers investeren veel in de beginfase en dan kan een positieve balans even uitblijven.

Resultatenrekening

De resultatenrekening wordt ook wel de winst-en-verliesrekening genoemd. Het is een weergave van alle opbrengsten en kosten die je maakte tijdens het afgelopen boekjaar. Op het einde van de rit houd je verlies of winst over. Winsten kan je uitbetalen aan de aandeelhouders of opnemen in het eigen vermogen (passiva) van je onderneming.

Toelichting

De tekstuele toelichting bij de jaarrekening heet het jaarverslag. Daarnaast kan ook een commissarisverslag nodig zijn, waarin de commissaris (of revisor/auditor) de betrouwbaarheid van de jaarrekening evalueert.

Indienen

Je moet de goedgekeurde jaarrekening binnen de 7 maanden na afloop van het boekjaar bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België neerleggen. Daarna kan in theorie iedereen ze inkijken.

Conclusie

De jaarrekening is een handig beleidsinstrument voor zelfstandigen en ondernemers. Met de balans, resultatenrekening en toelichting krijg je een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van je bedrijf. Ook wie daar wettelijk niet toe verplicht is, doet zijn voordeel met een jaarrekening.

Updated 06/02/2019

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us