Welke beroepskosten kan je als ondernemer aftrekken?

Als zelfstandige of zaakvoerder van een vennootschap betaal je belastingen op je netto-beroepsinkomen. Dat is je bruto-inkomen min je beroepskosten. Het is dus cruciaal om te weten welke beroepskosten je mag inbrengen en in welke mate ze aftrekbaar zijn.

Wat zijn beroepskosten?

De meeste uitgaven die je doet voor je eigen zaak mag je aftrekken van je omzet. Het resultaat is je netto-inkomen, waarop je wordt belast. Hoe meer kosten je maakt voor je zaak, hoe minder belastingen je betaalt. Maar een uitgave is pas een beroepskost als die voldoet aan deze 4 voorwaarden:

  • Je maakt de kost om je zaak te laten draaien. Wat de kost precies is, speelt geen rol. 
    Gemengde uitgaven, die je zowel voor privé als professioneel gebruikt, kan je enkel voor het beroepsgedeelte aangeven. Privé-aankopen mag je nooit inbrengen.

  • De uitgaven moeten gedaan of gedragen zijn in het jaar waarin je de inkomsten verwerft.

  • Je maakt de beroepskosten om je inkomsten te verwerven of te behouden.

  • Je hebt altijd een factuur, ontvangstbewijs, rekening of ander bewijsdocument van je aankopen.

Voor sommige uitgaven krijg je niet altijd een bewijsdocument. Denk aan kleine kantoorkosten, buitenlandse congressen of het gemengd gebruik van een wagen (carwash en benzine/diesel). In je boekhouding moet je dan andere middelen gebruiken om deze uitgaven te bewijzen, zoals getuigen of feitelijke vermoedens.

Ben je nog niet ingeschreven als zelfstandige in bijberoep, maar maakte je wel al kosten om je activiteit voor te bereiden? Die mag je eveneens aftrekken. Hou daarom steeds al je aankoopbewijzen bij.

De gedeeltelijk en volledig aftrekbare beroepskosten

Volledig aftrekbare kosten

De meeste kosten binnen je onderneming zijn 100% aftrekbaar. Denk aan de telefoonrekening, kantoormateriaal, sociale bijdragen, het vrij aanvullend pensioen, verzekeringen en je boekhouder.

Gebruik je een gedeelte van je woning voor je eigen zaak? Dan mag je kosten zoals hypothecaire intresten, huur, verwarming en elektriciteit aftrekken in verhouding tot het beroepsmatig gebruik. Voorbeeld: je gebruikt een bureauruimte om je administratie bij te houden. De ruimte bedraagt 15% van de oppervlakte van je woning, dus mag je ook 15% van de totale huisvestingskosten aftrekken. Idem dito voor kosten zoals internet, telefoon en energie.

Gedeeltelijk aftrekbare kosten

Sommige aankopen mag je slechts gedeeltelijk aftrekken. Zo zijn professionele restaurantbezoeken voor 69% aftrekbaar. De kosten van een receptie mag je voor de helft inbrengen.

Het wettelijk forfait 

Natuurlijke personen die een zelfstandige activiteit uitoefenen, zelfstandigen in een vrij beroep, meehelpende echtgenoten en bedrijfsleiders hebben ook recht op het forfait voor de aftrek van hun beroepskosten, net zoals loontrekkenden. Je hoeft dan geen facturen of andere bewijsdocumenten van je aankopen bij te houden: er wordt een vast percentage van je omzet afgetrokken. Dat forfait komt voor eenmanszaken overeen met 30% van je winst (exclusief sociale bijdragen en de aankoop van goederen), met een plafond van € 4.720 (voor het aanslagjaar 2019). 

Het forfait is vooral interessant voor “kleine” zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep. En meer bepaald voor al wie zijn beroepskosten moeilijk kan bewijzen of geen zware boekhouding wenst te voeren. 

Een boekhouder vertelt je wat voor jou de meest voordelige aanpak is.

Updated 10/04/2019

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us