26/03/2019

Een nieuw elektronisch platform voor kunstenaars aangekondigd: artists@work

Une nouvelle plateforme électronique pour les artistes annoncée : artists@work

Iedereen kent wel het platform “student@work” dat het werk van studenten en de werkgevers van studenten vereenvoudigt. De wetgever heeft officieel aangekondigd in de wet diverse bepalingen dat een analoog systeem het daglicht zou moeten zien in de kunstsector, namelijk het platform artist@work.

Het platform artist@work zou het werk van kunstenaars en hun werkgevers, die vaak overbelast zijn met papierwerk, moeten vereenvoudigen.

Waartoe zal het elektronisch platform dienen?

Het elektronisch platform artists@work heeft de volgende doelstellingen :

a) zorgen voor de aflevering van:

  • de kunstenaarskaart (voorbehouden voor de kunstenaar die occasionele artistieke prestaties uitvoert in het kader van de kleine vergoedingsregeling);

  • het kunstenaarsvisum (voor kunstenaars die het wettelijk vermoeden van onderwerping aan de RSZ genieten, kunstenaars "artikel 1bis");

  • de zelfstandigheidsverklaring (verklaring dat de kunstenaar het zelfstandigenstatuut heeft).

b) het contingent in het kader van de kleine vergoedingsregeling beheren:

  • de kunstenaars kunnen de gegevens raadplegen over prestaties geleverd in het kader van de kleine vergoedingsregeling (= systeem van vrijstelling van sociale bijdragen voor artistieke activiteiten van geringe omvang mits naleving van bepaalde grensbedragen);

  • via het platform kunnen kunstenaars in het kader van de kleine vergoedingsregeling een attest verstrekken aan de opdrachtgever met het aantal uitgevoerde prestaties en de ontvangen bedragen door de kunstenaar op het tijdstip van de aanvraag.

c) de controle-instanties de mogelijkheid bieden om:

  • te bepalen of de kunstenaar in het bezit is van een kaart, een visum en/of een zelfstandigheidsverklaring;

  • na te gaan of de kunstenaar zich houdt aan de reglementering met betrekking tot de kleine vergoedingsregeling.

Is het platform al operationeel?

De wet die werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 januari 2019 vormt slechts een aankondiging van de creatie van het elektronisch platform. Het platform moet echter nog worden gecreëerd en er moeten nog maatregelen worden getroffen voor de concrete uitwerking ervan.

Het zal dus nog enige tijd duren voordat het systeem effectief kan worden ingezet. Wordt dus vervolgd…

Bronnen : Acerta, Group S

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us