Consultancypremie

Korte beschrijving: 

U wilt de activiteit van uw onderneming verbeteren, een nieuwe boost of een nieuw elan geven? Profiteer van de consultancypremie en krijg 40 tot 60% van de kosten vergoed!

Bestuursniveau: 
Begunstigden: 

De micro- en kleine ondernemingen die een hoofdkantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, die actief zijn in bepaalde bedrijfssectoren, en waarvan het project voldoet aan onderstaande omschrijving.

Voorwaarden: 

De consultancyopdracht moet

 1. betrekking hebben op één van de volgende domeinen:
  • veranderingen in de productie
  • een marktstudie voor de lancering van nieuwe producten of bij de betreding van een nieuwe markt
  • een juridische studie
  • een technische haalbaarheidsstudie
  • de digitalisering, IT-beveiliging (uitgezonderd de opdrachten met betrekking tot de ontwikkeling van een website of een e-commerceplatform)
  • steun op vlak van het bestuur door de bijstand van een externe bestuurder
  • een diversiteitsplan
  • het participatieve bestuur via betrokkenheid van de werknemers bij de besluitvorming
  • de burn-outpreventie van de werknemers
  • een diagnose in het kader van de overname van een onderneming
  • de overgang naar de circulaire economie (onder andere het verminderen van de ecologische voetafdruk van uw onderneming)
  • de implementering van een herstelplan
 2. een uitzonderlijk karakter hebben en dienen om een specifiek probleem op te lossen (niet-permanente en niet-regelmatige uitbesteding)
 3. maximum 6 maanden duren.

De consultant die de opdracht uitvoert:

 • heeft als hoofdactiviteit de verlening van de consultancydiensten in kwestie
 • is gespecialiseerd in het betrokken domein
 • oefent sinds ten minste 2 jaar zijn consultancyactiviteiten uit
 • is onafhankelijk van uw bedrijf

Als u bovendien de afgelopen twee jaar al de consultancypremie (besluit van 31/01/2019) hebt ontvangen, moet de opdracht worden uitgevoerd door een andere consultant dan degene waar u de laatste keer een beroep op hebt gedaan.

Tegemoetkoming: 

Hoe de tussenkomst berekenen?

Percentage van de premie
 • 40% van het bedrag van de externe consultancyopdracht (als aan geen van de onderstaande criteria is voldaan)
 • 50% van het bedrag (als aan één van de onderstaande criteria is voldaan)
 • 60% van het bedrag (als aan twee of meer van de onderstaande criteria is voldaan)
Maximaal bedrag van de consultancypremie10.000 € per kalenderjaar
Minimale tussenkomst per aanvraag/opdracht500 €
Maximum aantal premies1 gesubsidieerde opdracht per kalenderjaar

 

Criteria

Starter: + 10%Uw onderneming is sinds minder dan 4 jaar ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Sociale ondernemening: + 10%

Uw onderneming is erkend als sociale onderneming, op het moment van de premie-aanvraag. Vraag uw "erkenning sociale onderneming” aan.

Circulaire onderneming: + 10%Uw onderneming is erkend als onderneming "die betrokken is in de circulaire economie" op het moment van de premie-aanvraag (eerste formulier). Vraag uw "erkenning circulaire economie" minstens drie maanden vóór uw premie-aanvraag aan.
Prioritaire sector: + 10%Uw hoofdactiviteit valt onder één van de volgende sectoren:
 • de industrie en de ambachten (codes NACE-BEL 10.110 tot 33.200 en 95)
 • het milieubeheer (codes NACE-BEL 37.000 tot 39.000)
 • de horeca en het toerisme (codes NACE-BEL 55.100 tot 56.309 en 79)
 • de kleinhandel (codes NACE-BEL 47.111 tot 47.990)
 • de renovatie van gebouwen: installatie- en voltooiingswerken (codes NACE-BEL 43.211 tot 43.999)
 • de informatie- en communicatietechnologieën (TIC) (codes NACE-BEL 59, 60.100 tot 62.090 en 631)
 • het onderzoek en de ontwikkeling (codes NACE-BEL 72.110 tot 72.200).
Diversiteit+ 10%Uw (kleine of middelgrote) onderneming beschikt over een goedgekeurd diversiteitsplan of een diversiteitslabel.
Procedure: 

De consultancypremie aanvragen

Fase 1 : Vóór de opdracht

Vul het formulier in en stuur het door (zie "links: formulier en reglement" onderaan). U moet verschillende bijlagen bij uw formulier voegen. Naar aanleiding van uw aanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen de 15 dagen een bevestiging van de ontvangst van uw dossier.

Fase 2 : Start van de opdracht

De opdracht mag pas van start gaan vanaf de datum van de ontvangstbevestiging, en ten laatste drie maanden na kennisgeving van het besluit van toekenning.

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

Nadat de opdracht is voltooid, hebt u drie maanden de tijd om de bewijsstukken naar Brussel Economie en Werkgelegenheid te sturen.
Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in één keer.

Nuttige links

Documenten