Premie voor mentorschap

Korte beschrijving: 

Het bevorderen van de integratie van een gehandicapte persoon op de werkvloer door het aanbieden van advies en een passende begeleiding.

Bestuursniveau: 
Begunstigden: 

De werkgever (« mentor » genoemd) die de gehandicapte werknemer omkadert of begeleidt bij de indiensttreding of het hervatten van het werk.

Voorwaarden: 

De aangeworven gehandicapte persoon moet:


De rol van de mentor :

De werkgever ontvangt een financiële tegemoetkoming vanwege de Dienst Phare ten bedrage van maximum 250€ per maand ten einde een werknemer te kunnen aanstellen voor het omkaderen en begeleiden van de gehandicapte persoon bij aanvang van diens werkcontract binnen het bedrijf.

Tegemoetkoming: 

De werkgever ontvangt een financiële tegemoetkoming vanwege de Dienst PHARE ten bedrage van maximum 250€ per maand ten einde een werknemer te kunnen aanstellen voor het omkaderen en begeleiden van de gehandicapte persoon bij aanvang van diens werkcontract binnen het bedrijf.

Deze tegemoetkoming wordt toegekend voor een duur van maximum 6 maanden vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag, dewelke dient te worden ingediend tijdens de maand van aanwerving  of het hervatten van het werk.

Deze periode kan verlengd worden, maar de totale duur bedraagt maximum 1 jaar.

Procedure: 
  • De (private of openbare) werkgever dient een aanvraag in bij de dienst Phare aan de hand van het document dat door de dienst werd opgesteld. Dit gebeurt bij voorkeur voor de aanwerving van de gehandicapte persoon of vooraleer deze persoon het werk hervat (of zo snel mogelijk hierna).

  • Dit document moet worden ondertekend door de gehandicapte persoon, de werkgever en de mentor.

Documenten